Tabliod øko-opplysning. 

Posted on: september 28th, 2016 by torejardar

Folkeopplysningen på NRK er et givende program. Det skaper mange gode diskusjoner.  Men noe bommet fatalt i programmet om økologisk mat. Man fokuserte svært lite på de viktigste områdene. Når man i tillegg har valgt konklusjon før man gjør intervjuet, og velger sine objekter med subjektiv omhu, blir programmet ganske så uriktig.
Dette er essensielt i økologisk,  men ble det egentlig nevnt? 
Husdyra fra kylling til kua har rett på eng, beite og sol. Det betyr enormt god plass. Dette grunnprinsippet har ikke konvensjonell landbruk. 
Hvorfor nevnes ikke problemene med sprøytemidler? Sprøyting blandt økobønder er nærmest ikkeeksistererende. Mens nettopp dem få unntak ble diskutert i programmet.  Det mest kontroversielle,  roundup,  er også mest brukt i konvensjonell dyrking og i skog. Det er forbundet med kreft.  Og det er patentert som et antibiotika.  Sammenlig gjerne med Narasin og kylling.  Men nå ute i skog og på åker.  Er det da riktig å avfeie økologisk så raskt?  Og dette er bare et tilfelle. 
Hva gjør sprøytemidler med humusbygging,  mold og karbonlagring? Noe av det viktigste bonden gjør,  ble ikke diskutert? Sopper, bakterier, meitemarken osv. Og for å ikke glemmer biene og insektene over bakken. Er det den beste forutsetninger når sprøytemidler benyttes? 
Vil ikke brødfø verden? Tja, det er ikke konvensjonelt landbruk som brødfør verden.  Man ser at kaloriene er uhyre skjevt fordelt og matkastinga er enorme.  Konvensjonelle og industrielle løsninger brødfør en liten del av verdens befolkning med enorme ressurser.  Noen betaler prisen for billig matproduksjon og kunstig forbruk.  Økologisk bryter noe opp i dette.  Man får fram historien bak produktet. Man ansvarliggjør forbruker. Det skapes holdningsendringer. Og matkastinga reduseres.  Prisen er noe høyere, det påvirker også  bruken. Økobønder er i startgropa.  Bedre kunskap gjør avlinger på nivå med konvensjonelle. Det tar litt tid. Det prøves og feiles.  Det er enormt med forsøk og pionerarbeid som skal utføres og er blitt gjort. Mange er også opptatt av annet enn hybridene konvensjonelle ofte er låst til.  Både som frø og dyr.  Det kan skorte på volumet,  men gir mangfold og andre sterkere kvaliteter. Næring er ofte mer enn det som står på etiketten i butikken.  Og økologiske metoder trigger ofte dette. 

Økologisk skaper sunn konkurranse innad i hele landbruket.  Og legitimiterer volumproduksjon.  Mangfold er viktig for at tollvernet skal bestå. Lærdom alle kan ta nytte av. Fosforkrisa er rett rundt hjørnet. Alle steiner må vendes.  
Vi bønder er på lag – diskusjoner blir hete til tider, men vi jobber på tvers av produksjonsformer. Det handler om forbukermakta og politikk og egne interesser. Men det trengs også en ærlig debatt.  En debatt som handler om helheten.  Den er både lite forsket på og den blir sjeldent sett i sammenheng. Se forøvrig på bildene.  Det er noen forskjeller der. Det kommer kanskje an på øynene som ser. Det er vanskelig å «dokumentere». Hva ville forbrukere valgt hvis man fikk satt seg inn i hele sammenhengen?  Økologisk er absolutt ikke fullkomment. Programmet kunne også ta fram noe av de positive sidene og bønder som har gode resultater.  Feks slik det ble gjort med «framtidsbonden» i en annen dokumentar fra NRK. Temaet er sammensatt og komplisert. Men vi trenger mange fremtidsbønder de neste årene. Og mange av dem vil være økobønder. 

Karbonfangst på åkerne 

Posted on: september 21st, 2016 by torejardar

​I det grønne skiftet kan bonden ha en yderst viktig posisjon.  Karbonbinding i jorda,  mold og humusbygging,  og konstant jorddekke er krevende,  men kanskje helt nødvendig? Kombinasjon med husdyr har enda bedre resultater. Å bygge en prosent humus i året, kan binde 2 5 tonn karbon på målet.  Dette vil vi jo være med på. Gode rådgivere fra NLR Østafjells er i gang med forsøk,  og vi står klare. I kveld har vi fått en innledning. Hvis det globalt ble fokusert på humus og jordlivet,  er det  teoretisk mulig å reversere hele klimakrisa på bare noen få år. Men det er kanskje mer spennende med teknologi og månelandinger? Hva med det som ligger rett under våre føtter?

Storfint besøk! 

Posted on: august 30th, 2016 by torejardar

Kostholdsekspert Berit Norstrand har beøskt oss og laget små videosnutter fra åker og husdyr som skal presenteres i ulike media i høst.  Vi er spent :-)