«Ved å trigge samspillet i naturen mellom planter, dyr og jord skaper vi det aller beste. Grønnsaker, lam, svin, egg, kylling, okse, honning og bygg til malt og øl. Regenerativt, økologisk og grassbasert. Helhetlig sesongbasert matopplevelser rett fra din gård»

Velkommen til oss

Vår gård er på ca 275 daa og befinner seg midt i nye Larvik kommune, og under en time fra alle byene i Vestfold og Grenland.

Besøk oss gjerne på facebook også.