Helhetlig tankesett: Mat produsert naturnært. Med fokus på inspirasjon, helse og smak.
Info: Vår gård er på ca 275 daa og befinner seg midt i nye Larvik kommune, og under en time fra alle bene i Vestfold og Grenland. Gården er sterkt definert av Nummedalslågen som nærmest omkranser åkrene og skogen. Selve neset består av to gårder. Vi har brukt mye tid på å nærmest redesigne gården, slik at den er godt rustet for en ny tid der vi ikke skal gå på akkord med klima, biodiversitet, dyrevellferd, kvalitet og økologi – tvert i mot. Flere floker er løst med bruk av moderne løsninger pionergårder globalt benytter seg av. Samtidig har vi 200 familier i ryggen som virkelig støtter oss. Vi omsetter alt direkte. Først og fremst som andelslandbruk.
Neset:På de nedre flomutsatte områdene er det permanent grassdekke, der praktiseres beiting kjent fra Holistic Management med ku og fjørfe. Vi etterligner hvordan dyr i det ville flytter seg på steppene. Dyra flyttes hver dag til ny frisk eng i et helt spesielt system. Det påvirker positivt avling, karbonbinding, biodiversitet og smittepress. Noe av det viktigste er at vi ønsker stor rotmasse. Vår fine sandjord fortjener dette dekket som vil fungere mer som en svamp. Holde på vannet i tørke og regn, og porsjonere bedre ut. Husdyr som blir pushet grass på denne måten har bedre næringssammensetning i sluttproduktet, i tillegg har vi dyreraser som har spesielt bedre fettmarmorering. Det gjør smak og saftighet i toppklasse. Bygdas slakter sørger også for at vi er sikra god håndtering av varene våres.
Våre ammekuer er av rasen dexterfe. Den er en meget liten ku. Det lette dyret gjør at det er lite tråkke skader, selvom dyrene går ute hele året. Den spesielle beiteformen gjør også at vi kan redusere bruk av plast i rundballeproduksjon. Dyra beiter halve året. Alle dyr blir sett efter 2 ganger daglig og alt av beiteområder er inngjerdet.
Hønene og beitekyllingen er ute halve året av gangen på beite. De flyttes daglig og får et større foroppak fra grass, og proteiner fra insekter. Kraftfor er økologisk og fri for soya. Fjørfe beveger seg etter ku på beite. Gjødsel fra kua sparkes utover av fuglene og larver er spesielt spennende. Dette gjør smittepress mindre og bedre frigjøring av næringstoffer. Slik produseres verdens beste egg
Gjess i potetåker og i jordbær sikres oss for ugrassfrie åkre og ingen sneiler.
Våre husdyr er ikke “bare” kjøtt. De er viktige redskap for å forme det økosystemet vi ønsker oss. For å restutiere jorda vår. De har flere roller. Og vår dypeste respekt.
Over en lengre periode skal vi dekke nedre neset med intressante trær. Frukt, nøtter, nitrogenfikserende trær osv gir skygge, hindrer erosjon, produserer mat og gir utsedvanlig gode forbindelser til mikrolivet. Det sies at man kan dekke opptil 30% av åkrene med trær uten at det går utover avling. Agro Forestry er en viktig helhetlig langtidsplan.
Midtre åkerlandskap: (Klassisk vekstskifte) Vi har redusert bruken av plog og hard jordarbeiding med 90 %. På de midtre områdene går grisen vinterstid og vender noe jord, her er eneste sted vi bruker dypere redskap. Purkene er 100% lengre tid med ungene, enn det som er vanlig i konvensjonelle løsninger. De bedekkes naturlig. De fores med grass, grønnsaker, røtter og soyafri kraftfor. Vi har krysset egen rase, men prøver mest mulig duroc. Det gir litt færre unger, men desto sprekere avkom og mindre belastning på mor. Og spesielt god kjøttkvalitet. Grisene går ute hele året. Etter grisen, så setter vi poteter i sandjord og kompost. På høsten sår vi korn for å dekke jorden etter gris og potet. Jord skal aldri være åpen om vinteren.
Markedshagen: På øvre del dyrkes bær og grønnsaker etter regenerativ modell. Dvs ikke jordbearbeiding og bruk av toppkompost. Komposten er først og fremst stimuli til mikrolivet i jorda. Mikrolivet sørger for at vanskelig tilgjengelig nærinmgssoffer frigjøres lettere til plantene. Dessuten er de «fornybarsamfunnets» modell for plog og traktor. De løsner jorda. Komposten er også som et lokk mot ugrass. Vi bruker en del av våre åkre til planter. Planter kan vær nitrogenfikserende, de kan jobbe som jordløsnere, de kan være en form for å kontrollere insekter, de sikrer pollinerende insekter beste utgangspunkt. Våre bier er kanskje gårdens viktigste husdyr.
Alt i alt så dreier det seg om å skape et vitalt økosystem vi kan høste et overskudd fra.
Vi er en del av naturen vår.
Info om å bli andelsbonde: https://www.virgenes.no/andelsbonde/

 

 

 

Arkiv

Bli andelsbonde!

Bli med på laget! Andelsprosjektet har utviklet seg selv på gården siden 2012 og vi har hatt god progressjon år for år. Les mer...

Kontakt oss

Tore Jardar S Wirgenes
Mob: 93440575
Lågendalsveien 2600,
3282 KVELDE

Praksis? Be an intern!

Learn how to be a regenerative farmer. Learn how to make a market garden. Learn about holistic management. We need you 2021. Contact now:

Read more...