26. august 2021

#Fugleinfluensa

PORTFORBUD: Trolig får vi dette problemet langt oftere fremover. Vi vil heller jobbe for at fuglene har et ekstra godt miljø, har stor plass og og ekstra sunne friske dyr. Heller risiko for influensa enn å sette dyra inn. Heller risiko ute og avlive flokken ved sykdom enn å sette dem inn. Høner som settes inne så lenge er uverdig behandling og går hardt utover dyrevelferden, og har trolig enda større risiko for influensa. Vi mener Mattilsynet vektlegger industri og økonomi – og overkjører arrogant annen praksis og tankesett. Det trengs ihvertfall to forsksjellige regimer for å løse et problem. Et som ivaretar industri og et som ivaretar økologi. Nå blir både vi og hønene overkjørt. Har vi mistet gangsynet etter at vi har industrifisert næringa? Flere må utfordre Mattilsynet på dette området. Dette er ikke greit.

Arkiv

Bli andelsbonde!

Bli med på laget! Andelsprosjektet har utviklet seg selv på gården siden 2012 og vi har hatt god progressjon år for år. Les mer...

Kontakt oss

Tore Jardar S Wirgenes
Mob: 93440575
Lågendalsveien 2600,
3282 KVELDE

Praksis? Be an intern!

Learn how to be a regenerative farmer. Learn how to make a market garden. Learn about holistic management. We need you 2021. Contact now:

Read more...