Dette går ikke lengre. Vi har rett og slett ikke lyst å drive med høns når vi ikke kan slakte dem. Slakteriene sier det ene og det andre men nå må vi innse – de vil ikke slakte høns eller beitekylling. Det er sikkert. Vi må fikse det sjøl. Kan vi inspirere andre bønder også til å bygge egne mikroslakteri? Bra for dyrevelferden og bra for å ha kontroll over verdikjeden. Bli med på en unik mulighet å gjøre forskjell. For hønene, for kyllingen også – og ikke minst for at flere kan være frie bønder og bestemme mer over hva du får fra jord til bord. Klarer vi forhåndsselge 500, er slakteriet finansiert. Det skal vi.

Vipps 24877 og velg kylling kr 1000,- eller høne kr 500,- hjelper du vårt andelslandbruk å realisere mikroslakteri og motta en hel høne eller kylling som takk for hjelpen. Vi vil bruke slakteriet til å slakte høner og realisere drømmen beitekylling. Fra 2021.

Evt overfør på konto nr 12546304084 – merk navn, mob og «mikroslakteri».

Del gjerne dette.

Tusen takk ???

freerangechicken #freerangefarmers

Arkiv

Bli andelsbonde!

Bli med på laget! Andelsprosjektet har utviklet seg selv på gården siden 2012 og vi har hatt god progressjon år for år. Les mer...

Kontakt oss

Tore Jardar S Wirgenes
Mob: 93440575
Lågendalsveien 2600,
3282 KVELDE

Praksis? Be an intern!

Learn how to be a regenerative farmer. Learn how to make a market garden. Learn about holistic management. We need you 2021. Contact now:

Read more...