2. februar 2013

20130202-123523.jpg

Nye andelshavere og potensielle nye andelshavere kan få en innføring ved passende anledning. Fortrinnsvis første søndag og første tirsdag i hver måned.

NB: Kjøttandeler tegnes i februar! Ny melding om dette kommer.

Noen lurer på de gamle andelene. De er selvfølgelug gyldig fra dagen de ble tegnet og 12 måneder, selv om det er endringer for nye.

Arkiv

Bli andelsbonde!

Bli med på laget! Andelsprosjektet har utviklet seg selv på gården siden 2012 og vi har hatt god progressjon år for år. Les mer...

Kontakt oss

Tore Jardar S Wirgenes
Mob: 93440575
Lågendalsveien 2600,
3282 KVELDE

Praksis? Be an intern!

Learn how to be a regenerative farmer. Learn how to make a market garden. Learn about holistic management. We need you 2021. Contact now:

Read more...