14. januar 2013

VIRGENES ANDELSGÅRD 2013

Andelsbeskrivelse

Andelslandbruk (CSA – Community Supported Agriculture) er en form for direkte omsetning og dialog mellom gårder og forbrukere. Kjernen i ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for ett år av gangen, og deler derved risikoen for årsvariasjoner i avlingene. På mange måter er du din egen bonde. Tanken er høyeste kvalitet råvarer, dyrket lokalt og ikke minst høyeste etiske standard på husdyrholdet. Man skal ha en tilhørighet til sin mat. Lite jåleri, kun ekte mat. Det er en mindre del av gården som går under andelsbruk. Vi kan utvide i takt med andelshaverne. Det er et absolutt mål for oss. Les om prinsippene på www.andelslandbruk.no

Priser per år, for andel som inkluderer selvhøsting.

Hovedandel storfamilie 4-6 medlemmer, kr 6800 (4800 uten kjøtt):
Grønnsaker og poteter
Mel
10 egg per uke
Fiskekort i Lågen for hele familien
Kjøtt.

Hovedandel liten familie 2-3 personer, kr 5700 (3700 uten kjøtt):
Grønnsaker og poteter.
Mel
6 egg per uke
Fiskekort i Lågen.
Kjøtt.

Hovedandel singel. Kr 4600 (2600 uten kjøtt).
Grønnsaker og poteter
Mel
20 egg per måned
Kjøtt.
Fiskekort i lågen.

15% til studenter.

Info og tilleggsløsninger:

– Grønnsaker selvhøstes, ingen dugnad ellers.
– hvordan beregnes forbruk av mel og grønnsaker: Her må vi bruke skjønn. Mel maler man selv i gårdsutsalg. Mel har en del større utgifter. Man må betale kr 10 per kg mjøl, men man får en ferdig pose gratis hver måned. Grønnsakshøstinga skal være på et nivå som er et gjennomsnitt for et vanlig forbruk. Vi snakker om sesonggrønnsaker. Man kan fryse ned selv for vinterbruk osv. Poteter mm som kan lagres, kan man lagre for vinterbruk. Vi har stort lager uten kjøle som holder 4 grader fram tom 1 mars, samt et mindre kjølerom i første omgang.
-Kjøttandel kan sløyfes – da kaller vi det en grunnandel, som koster 2000 kr mindre.
-Kjøtt er 1/4 gris, 1 lam eller ca 12 kg storfe ( endringer kan skje). Man kan kjøpe ekstra kjøttandeler for kr 2000. NB: Kun gris er tilgjengelig – kjøtt er fortrinnsvis leveringsklart på senhøsten uten annet avtalt. Lam og kalv må bestilles i god tid. Vi har kalver, og mest sannsynlig sau i 2013.
-Ekstra høneandeler: kr 1000 per høne, 240 egg/20 egg per mnd.
-Fiske: Ubegrenset bruk i lågen. Obs: laksefiske er sesongbegrenset.
-10% i gårdsutsalg.

– Noen høner og haner slaktes på høsten (evt kanin), og disse tilfaller andelshavere.

– Det skal være et vidt tilbud, spesielt i sesongen fra mai til snøfall. Vi har gjort gode erfaringer med en testrunde i 2012. Det vil like vel være enkelte kulturer som tar flere år å etablere, og noe prøving og feiling må vi påberegne. Noen forbehold. Gården er åpen hele tiden for andelshavere.
-I 2013 vil vi ha en utkjøring i Larvik minst hver 14 dag, torsdag. Tønsberg, Drammen og Oslo har vi dropp-punkt en gang per måned. Fredager. Med noen forbehold. Dette må evalueres.
– oppdatering generelt skjer hver mandag på hjemmeside www.virgenes.no evt sms til de som ønsker det.
– Henteandel gir muligheter å hente ukas kurv uten ekstra kostnader så ofte man vil. Har man ikke henteandel kan man hente ferdige kurver for en mindre sum, som dekker kjøring, pakking og innhøsting.
– Henting på gården er selvfølgelig gratis.

– Under planlegging: jordbæråker og aspargesåker. Juletrær og honningproduksjon er også på trappene. Kaniner. Flere sorter korn.
– Fiske i lågen foregår ofte med flue langs land, samt fra båt. Vi har over 1 km strandlinje mot lågen. NB: laksefiske er sesongregulert, samt at nasjonalt fiskekortsavgift er påkrevd.
– henteandel koster kr 1000 for lev 1 gang per måned. kr 2000 for levering hver 14 dag. På avtalt sted.
– Oslo og Drammen er levering 1500 kr for 1 gang per måned.
– abonnementsordning levering på dør kr 990 per måned + andel. (Lev hver 14 dag). Ta kontakt!

-Restauranter, skoler, barnehager, bedrifter kan også ha andeler! Ta kontakt

-Det lages budsjett og eget regnskap som sendes alle andelshaverne. Overskuddsproduksjon selges utenfor andelslaget. Alt er et spleiselag, hvor man er enige om at kostnadene og bondens lønn skal dekkes i felleskap.

Man er ikke pliktig å gjøre noen slags arbeid eller dugnad. Kun etter avtale.

Betaling kan skje kvartalvis. Fortrinnsvis per år. Gi beskjed hvis man ønsker kvartalsregninger.

Send epost virgenes@virgenes.no for kontrakt og faktura med medlemskort. Skriv navn på alle familiemedlemmer, (under 5 års alder på barn tom 2013 telles ikke som medlem, gratis) skriv inn mobil, epost og adresse. NB: besteforeldre ol må tegne egne andeler.

Vi dyrker alt økologisk og er sertifisert av Debio.

Vennlig hilsen
Virgenes Andelsgård, ved Michelle og Tore Jardar S Wirgenes.

20130114-125100.jpg

Arkiv

Bli andelsbonde!

Bli med på laget! Andelsprosjektet har utviklet seg selv på gården siden 2012 og vi har hatt god progressjon år for år. Les mer...

Kontakt oss

Tore Jardar S Wirgenes
Mob: 93440575
Lågendalsveien 2600,
3282 KVELDE

Praksis? Be an intern!

Learn how to be a regenerative farmer. Learn how to make a market garden. Learn about holistic management. We need you 2021. Contact now:

Read more...