22. mars 2019

Passenede dag for klimakampen. Landbruket sitter på en del av løsninga og nå skal potensialet forskes mer på.

“Økt karbonlagring i landbruksjord ansees som et viktig klimatiltak både nasjonalt og internasjonalt. Tiltaket er velbegrunnet ved at jord inneholder to til tre ganger så mye karbon som atmosfæren, og ved at ganske små endringer i karbonlagring i jord kan ha betydelig innvirkning på karbondioksidinnholdet i atmosfæren og klimaet.” Arbeidet er utført av en rekke personer fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (INN) som har ekspertise innen de relevante fagområdene.

Les hele saken her: Carbon farming

Vi mener regenerativt landbruk er framtida. Og vi må begynne nå. Agronomene må prate med de som virkelig kan naturen, biologene og mikrobiologene. Kombinasjonen landbruk og naturens prosesser løser en rekke andre utfordringer som ikke handler om klima aleine. Det handler om stabile avlinger, være mer på forhånd av klimatiske problemer, mer bygging av jord, økt næringstilgang, mindre erosjon, mer biodiversitet og sunnere mat og helse. Mindre eller totalt fravær av sprøytemidler og kunstgjødsel. I tillegg brukes husdyra mer som gode triggere av økosystemene, og de får en økt egenverdi da de er viktige brikker i naturen og i kulturlandskapet. Ikke bare et “produksjonsdyr”. Vi må se landbruk i et evighetsperspektiv. Da er det på høy tid at livsgrunnlaget vårt og vår felles arv bygges opp og ikke rives ned. Trinn en: å gjøre landbruket klimanøytralt er innenfor rekkevidde. Potensialet for å gå lenger er det faktisk stadig flere forskere som mener det er belegg for.

Les en innføring av regenerativt landbruk her på norsk:

Hellek Berge om regenerativt landbruk

Arkiv

Bli andelsbonde!

Bli med på laget! Andelsprosjektet har utviklet seg selv på gården siden 2012 og vi har hatt god progressjon år for år. Les mer...

Kontakt oss

Tore Jardar S Wirgenes
Mob: 93440575
Lågendalsveien 2600,
3282 KVELDE

Praksis? Be an intern!

Learn how to be a regenerative farmer. Learn how to make a market garden. Learn about holistic management. We need you 2021. Contact now:

Read more...