17. april 2013

Vi har fått avtale med aok for utkjøring. De er også interessert i å pakke/høste på gården. Hvis man skal ha varer på dør, leveres de mellom 13.00 og 15.00. Settes på trappa hvis ingen er hjemme.

NB: Mel er under maling. Melder fra når det er på plass.

TJ.

Arkiv

Bli andelsbonde!

Bli med på laget! Andelsprosjektet har utviklet seg selv på gården siden 2012 og vi har hatt god progressjon år for år. Les mer...

Kontakt oss

Tore Jardar S Wirgenes
Mob: 93440575
Lågendalsveien 2600,
3282 KVELDE

Praksis? Be an intern!

Learn how to be a regenerative farmer. Learn how to make a market garden. Learn about holistic management. We need you 2021. Contact now:

Read more...