15. juli 2014

ØKOLOGISK mat og landbruk har fått fotfeste og stadig flere forstår hvor viktig dette er. Som forbrukermakt, for økt biologisk mangfold, for å fremme bedre dyrevelferd og for å støtte opp om lokalmat. Det handler også om å støtte bonden mer til færre kompromiss. Gjøres alt riktig vil det også ha fin gevinst for både klima og folks helse.

image

Uansett må vi bevege oss mot fornybarsamfunnet. Her har økologisk landbruk en nøkkelrolle for fornybarlandbruket. Den veien er det faktisk ingen vei utenom. Dessverre har vi sett en del forskning som er blitt forvridd eller har blitt utført med “skylapper”. Helhetligheten sier noe annet.

image

Har du tenkt på hva økologisk mat og landbruk står for? I prinsippet handler det om balanse og stor respekt for dyr og natur. Ønsker du at det meste av din mat skal produseres på lokale ressurser? Ønsker du å være føre-var for natur og helse? Ønsker du at maten du spiser skal være produsert uten bruk av  giftstoffer? Ønsker du at alle dyr skal kunne komme ut i sola og aller helst på utmarksressurser og eng? Ønsker du at maten skal være produsert uten bruk av energikrevende kunstgjødsel? Ja, ønsker du dette, ja da er økologisk landbruk en form som stadig trekker i din retning.

image

Fasiten har vi ikke, men vi endrer oss sammen med kunnskapen vi tilegner oss. Men husk din rolle som økoforbruker. Det betyr å ha stor matglede. Spise mer grønt, lokalt, villt og sesongbetont. Og selvfølgelig ikke kaste mat.

Hilsen bonden:-)

Foto: Virgenes Andelsgård

image

image

image

Arkiv

Bli andelsbonde!

Bli med på laget! Andelsprosjektet har utviklet seg selv på gården siden 2012 og vi har hatt god progressjon år for år. Les mer...

Kontakt oss

Tore Jardar S Wirgenes
Mob: 93440575
Lågendalsveien 2600,
3282 KVELDE

Praksis? Be an intern!

Learn how to be a regenerative farmer. Learn how to make a market garden. Learn about holistic management. We need you 2021. Contact now:

Read more...