kuandel

KUANDEL 2019

Miks slik du selv ønsker

10 x 3 andeler fordelt på et år. 1 kuandel = 1 ost eller 2 youghurt eller 2 liter surmelk eller 3 liter søt melk (totalt 3 andeler). Fordel selv i bestillingen. Men pass på at du forklarer i bestillingen hvilke 3 andeler du ønsker. Her sammarbeider vi  med Skarrbo som har ytsteri og meieri på gården. Det er selvsagt økologisk, det er  lokale ressurser og kalven blir ikke fraskilt slik som er vanlig tidlig i livet. Vi setter deg i et system og du kan avbestille når du er på ferie etc. og få varene neste runde istedet. Velg 2 andeler hvis du ønsker dobbel leveranse eller levering hver 14 dag. Levering er inkludert til dropp. Her har du genuine produkter og samtidig mulighet til å støtte en pionerbonde med stabile leveranser. Utlveringer er partalluker onsdag/torsdag.  Utkjøring i lavsesong er kun hver måned, så da må du selv hente til tider. OBS: KUN PÅ GÅRD ELLER VESTFOLD. Ingen lev på Drammenrute. Oslorute kun på bestilling. Se våre facebookgrupper.

Utkjøring ikke i janaur og juli. Med forbehold. Ellers etter vanlig kjøreplan.

Utkjøringsplaner: (Klikk inn på Vestfold) KLIKK HER!

Arkiv

Bli andelsbonde 2019!

Sjekk http://www.virgenes.no/andelsbonde/ Her kan du lese mer om hva det innebærer

Kontakt oss

Tore Jardar S Wirgenes
Mob: 93440575
Lågendalsveien 2600,
3282 KVELDE
andelsbonde@virgenes.no
bestilling@virgenes.no

Stay here? Be a wwoofer!

By taking part of the day-to-day life on an organic farm, you will learn how to grow food and take care of live stock while at the same time getting to know new people and perhaps experience a new culture. For many people this means discovering an alternative way of life. Contact: andelsbonde@virgenes.no

Vår gård er på ca 275 daa og befinner seg midt i nye Larvik kommune, og under en time fra alle byene i Vestfold og Grenland.

Besøk oss gjerne på facebook også.