2018 – All in andelslandbruk 🙂

Vår gård er på ca 275 daa og befinner seg midt i nye Larvik kommune, og under en time fra alle byene i Vestfold og Grenland. Gården er sterkt definert av Nummedalslågen som nærmest omkranser åkrene og skogen. Selve neset består av to gårder.  I 2018 tar vi steget inn i framtida. Vi har brukt mye tid på å nærmest redesigne gården, slik at den er godt rustet for en ny tid der vi ikke skal gå på akkord med  klima, biodiversitet, dyrevellferd, kvalitet og økologi, tvert i mot. Flere floker er løst med bruk av moderne løsninger pionergårder globalt benytter seg av. Samtidig har vi 200 familier i ryggen som virkelig støtter oss. Da kan vi skape det beste.

På de nedre flomutsatte områdene er det permanent grassdekke, der praktiseres holistic managment med ku, sau, høns og kylling. Vi etterligner  hvordan dyr i det ville flytter seg på steppene. Dyra flyttes hver dag til ny frisk eng i et helt spesielt system.  Effekten er stor på avling, karbonbinding, biodiversitet og smittepress. Noe av det viktigste er at vi ønsker stor rotmasse. Vår fine sandjord fortjener dette dekket som vil fungere mer som en svamp. Holde på vannet i tørke og regn, og porsjonere bedre ut. Husdyr som blir pushet grass på denne måten har bedre næringssammensetning, i tillegg har vi dyreraser som har spesielt bedre fettmarmorering. Det gjør smak og saftighet i toppklasse. Bygdas slakter sørger også for det beste sluttproduktet. Våre ammekuer er av rasen dexterfe. Den er meget liten, men med ekstra kjøttfylde i forhold til bein. Det lette dyret gjør at det er lite tråkke skader, selvom dyrene går ute hele året. Sauen vår er av rasen pelssau. Den gir passe slakt og nydelig skinn og garn. I sin helt egne klasse nærmest. Den  spesielle beiteformen gjør også at vi kan redusere bruk av plast i rundballeproduksjon. Dyra beiter gjerne 8 måneder, så lenge det ikke er typisk regnvintre. Alle dyr blir sett efter 2 ganger daglig og alt av beiteområder er inngjerdet.

Over en lengre periode skal vi dekke nedre neset med intressante trær. Frukt, nøtter, nitrogenfikserende trær osv gir skygge, hindrer erosjon, produserer mat og gir utsedvanlig gode forbindelser til mikrolivet. Det sies at man kan dekke opptil 30% av åkrene med trær uten at det går utover avling. Agro Forestry er en viktig helhetlig langtidsplan.

Vi har redusert bruken av plog og hard jordarbeiding med 90 %. På de midtre områdene går grisen vinterstid og vender noe jord, her er eneste sted vi bruker dypere redskap. Grisen er på skauen hele sommeren. Purkene er 100% lengre tid med ungene, enn det som er vanlig i konvensjonelle løsninger. De bedekkes naturlig, og ungene blir ikke kastrerte. De fores med grass, grønnsaker, røtter og soyafri kraftfor. Vi har krysset egen rase, men prøver mest mulig duroc. Det gir litt færre unger, men desto sprekere avkom og mindre belastning på mor. Og spesielt god kjøttkvalitet. Grisene går ute hele året.  Etter grisen, så setter vi poteter i sandjord og kompost. På høsten sår vi grass for å dekke jorden. Jord skal aldri være åpen om vinteren. På våren brukes mer kompost og kornet såes med gjenlegg av grass. To år med grass, også tilbake til potet. Det som kalles vekselbruk. Dette for å utnytte næringspotensial og for å ha noen år i mellom for å hindre uønska smitta.

Hønene og beitekyllingen er ute halve året av gangen på  beite. De flyttes daglig og får et større foroppak fra grass, og proteiner fra insekter. Kraftfor er økologisk og fri for soya. Fjørfe beveger seg etter ku på beite. Gjødsel fra kua sparkes utover av fuglene og larver er spesielt spennende. Dette gjør smittepress mindre og bedre frigjøring av næringstoffer. Vi garanterer den aller beste kvalitet.

Foto: Caroline Omlid

På øvre del dyrkes bær og grønnsaker etter regenerativ modell. Dvs ikke jordbearbeiding og bruk av betydelig mengder kompost. Komposten er først og fremst stimuli til mikrolivet i jorda. Mikrolivet sørger for at vanskelig tilgjengelig nærinmgssoffer frigjøres lettere til plantene. Dessuten er de «fornybarsamfunnets» modell for plog og traktor. De løsner jorda. Dessuten fungerer komposten også som et lokk mot ugrass. I vår sandjord ser vi for oss at laget med kompost også gjør at frø kommer raskere i gang med jevnere fuktighet. Komposten lager vi etter bokashimodell. Fermentert møkk, sand, halm og grovforrester.  Dessuten har vi lett tilgang til økologisk godkjent hageparkkompost. Enkelte andelsbønder samler også bokhashikosmpost fra matavfall og aske fra egen husholdning. Dette er også en del av et viktig kretsløp. Vi lager gratis bokhashi til alle andelsbønder. Vi bruker en del av våre åkre til planter. Planter kan vær nitrogenfikserende, de kan jobbe som jordløsnere, de kan være en form for å regulere insekter, de sikrer pollinerende insekter beste utgangspunkt. Våre bier er kanskje gårdens viktigste husdyr.

Alt i alt så dreier det seg om å skape et vitalt økosystem vi kan høste et overskudd fra.

Omsetningen foregår i direktemarkedet under modellen andelslandbruk. Vi gjør det enkelt å være andelsbonde. Bli med å hjelpe til når du har lyst – og send en melding så har du ukas pakke for en femtilapp i din by. Vi kjører ukentlig i Vestfold, Grenland, Drammen og Oslo. (Kongsberg etter interesse). Ta kontroll – bli andelsbonde 2018!

Info om andelsbonde: http://www.virgenes.no/andelsbonde/

 

Arkiv

Bli andelsbonde!

Bli med på laget! Andelsprosjektet har utviklet seg selv på gården siden 2012 og vi har hatt god progressjon år for år. Les mer...

Kontakt oss

Tore Jardar S Wirgenes
Mob: 93440575
Lågendalsveien 2600,
3282 KVELDE

Stay here? Be a wwoofer!

By taking part of the day-to-day life on an organic farm, you will learn how to grow food and take care of live stock while at the same time getting to know new people and perhaps experience a new culture. For many people this means discovering an alternative way of life. Contact: