Oppstart andelsbonde 2017

Posted on: January 2nd, 2017 by torejardar

Hei.  Lørdag kl 1330,  14 januar er det innføring for nye og for interesserte, potensielle nye medprodusenter på Virgenes Andelsgård.  Vi setter opp et februarmøte også.  Påmelding for 2017 skjer på andelsbondelink

 rosenkål høstet 3 januar… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *